Arvojeni mukaista politiikkaa

HYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE

Jokaisella on oikeus hyvään elämään. Kun elämässä tarvitaan apua, tulee sitä olla helposti ja ilman kynnyksiä saatavilla. Hoitoa, kuntoutusta ja palveluita saadaan jokaisessa elämänvaiheessa oikeantasoisesti ja oikeaan aikaan, palvelujärjestelmä on aidosti kohtaava, kuunteleva ja kuuleva.

Suomessa on kaikilla tasaiset alut ja perheet pärjäävät. Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja rakastavaan perheeseen. Perheen aikuiset saavat riittävästi tukea vanhemmuuteen ja kasvatustehtäväänsä. Lapsille tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja oppimista tukevia ympäristöjä. Lasten turvallisella hoidolla mahdollistetaan vanhempien yhteiskuntaosallisuus, opiskelut ja työssäkäynti. Perusopetuksella tuetaan jokaisen kasvua. Kaikille opetetaan tarpeelliset tiedot ja taidot jatko-opintoja sekä elämää varten. Meillä on turvallista ikääntyä ja seniorivuodet ovat arvokkaita. Ketään ei jätetä yksin.

TOIMIVAT PALVELUT JA HYVÄ ARKI

Pohjois-Suomi on tunnettu hyvänä yritysten kotipaikkana. Yritysten myötä saamme alueelle työpaikkoja, millä varmistamme elinvoimaa ja kestävää toimintaa. Meidän on panostettava siihen, että liikenne ja erityisesti joukkoliikenne toimivat moitteetta myös Pohjoisessa. Joukkoliikenteen pitää olla aidosti varteenotettava liikkumismuoto ja pyöräilyn pääväylien on oltava kunnossa. 

Talous on tasapainossa. Julkisten palveluiden henkilöstö voi hyvin ja resursseja käytetään viisaasti. Työtä tehdään yli sektorirajojen ja vahvasti yhdessä muiden toimijoiden, kuten yhdistysten ja järjestöjen sekä yksityisen sektorin kanssa.

KESTÄVÄ YHTEISKUNTA ON OLEMASSA HUOMENNAKIN

Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta on yhdenvertainen ja yhteisöllinen, kukaan ei jää syrjään. Huolehdimme nyt elämässämme ja päätöksissämme, että yhteiskuntamme ja Pohjois-Suomi ovat hyvinvoivia myös tulevaisuudessa.

Talouden perusta on vahva ja talous on tasapainossa. Julkinen raha riittää tarvittaviin palveluihin ja velkaantuminen saadaan kuriin. Luonnon ja ympäristön kestävyys määrittävät talouden rajat. Liikenne- ja energiajärjestelmät ovat älykkäitä, tehokkaita ja puhtaita. Digitaaliset palvelut tukevat kasvokkain saatavia. Pohjois-Suomi näyttää esimerkkiä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja luonnon moninaisuuden vaalimisessa. Luonnon kantokyky vahvistuu. Ihminen ja luonto ovat yhdessä ja yhtä.

Pohjois-Suomi on taloudellisesti terve, palveluiltaan rikas, elinkeinoelämältään värikäs, työpaikkavarainen, opiskelijaystävällinen ja perhekeskeinen. Myös huomenna.