Arvojeni mukaista politiikkaa

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on aani-lapselle-675x675.png

”Yhteisten asioiden hoitaminen on minulle luontevaa ja tuttua. Toimintaani ohjaa vahva ihmistä lähellä oleva arvopohja, voimakkaimpana tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Realismi antaa reunaehdot ja optimismi auttaa näkemään positiivisesti tulevaan. Teen määrätietoista ja kovaa työtä yhteisten asioiden puolesta.”

HYVINVOINTI KUULUU KAIKILLE

Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään elämään. Kun elämään tarvitaan apua, palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa ja räätälöityjä, massaratkaisut eivät toimi yksilöihin. Aidosti kohtaavat ja vaikuttavat palvelut saadaan silloin, kun kuullaan ja kuunnellaan. Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita on saatavilla matalalla kynnyksellä. Huolehditaan ennalta ehkäisevistä palveluista ja varmistetaan korjaavien palveluiden riittävyys. Työtä tehdään yhdessä yli sektorirajojen.  

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on SDP_Ruusu_2020_RGB-nettikäyttöön-675x675.png

ELINVOIMAISUUS LISÄÄ ELINVOIMAA

Pohjois-Pohjanmaa on tunnettu hyvänä yritysten kotipaikkana. Yritysten myötä saamme alueelle työpaikkoja, millä varmistamme elinvoimaa ja kestävää toimintaa. Meidän on panostettava siihen, että liikenne ja erityisesti joukkoliikenne toimivat moitteetta myös Pohjoisessa. Joukkoliikenteen pitää olla aidosti varteenotettava liikkumismuoto ja pyöräilyn pääväylien on oltava kunnossa. 

Talous on tasapainossa. Julkisten palveluiden henkilöstö voi hyvin ja resursseja käytetään viisaasti. Työtä tehdään yli sektorirajojen ja vahvasti yhdessä muiden toimijoiden, kuten yhdistysten ja järjestöjen sekä yksityisen sektorin kanssa.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on SDP_Ruusu_2020_RGB-nettikäyttöön-675x675.png

TURVALLINEN ARKI

Arjessa keskiössä ovat kuntalaiset vauvasta vaariin. Palvelujärjestelmän tulee olla aukoton, palvelut vaikuttavia, viisaasti ja lähellä tuotettuja. Meillä huolehditaan ja välitetään myös niistä, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa. Meillä on hyvä ja turvallista asua, opiskella ja tehdä töitä, tilaa yrittää, hengittää ja harrastaa. 

Pohjois-Pohjanmaa on taloudellisesti terve, palveluiltaan rikas, elinkeinoelämältään värikäs, työpaikkavarainen, opiskelijaystävällinen ja perhekeskeinen. Myös huomenna.