Jokaiselle nuorelle kuuluu oikeus hyvää tulevaisuuteen

Ajankohtaista

Tulevissa kuntavaaleissa myös meillä Kempeleessä nuoruus on taikaa, monellakin tapaa. Kunnanvaltuutetut tekevät päätöksiä, joilla on välittömät vaikutukset nuoriin ja nuorten elinympäristöön, nyt ja tulevaisuudessa. Nuorten on tärkeää olla mukana, niin päättämässä kuin kaikkien valtuutettujen ajatuksissa ja äänessä.

Koulutus ja sivistys ovat kuntien voimavara. Tasa-arvoiset lähtökohdat tulevaisuuteen mahdollistaa maksuton lukio ja toisen asteen ammatillinen koulutus. Nuorisotakuulla varmistetaan se, että jokaisella nuorella on opiskelu- tai työpaikka, kaikille nuorille tarjotaan myönteisiä työelämäkokemuksia.

Koulujen on oltava turvallisia ja terveellisiä. Sisäilmaongelmat ratkaistaan panostamalla peruskorjauksiin mutta myös rakennusten ylläpitoon ja siivoukseen. Henkilöstöä on riittävästi ja ryhmäkoot kohtuulliset. Jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen opiskeluun ja muuhun elämään.

Kiusaamista ei pidä sietää eikä sallia missään eikä kenenkään, keinot kiusaamiseen kitkemiseen on löydyttävä meillä Kempeleessä.

Terveyspalvelut niin fyysisiin tarpeisiin kuin mielenterveyteen ovat saatavilla nopeasti, vaivattomasti, oikeantasoisesti ja monikanavaisesti. Palveluiden tulee olla mahdollisimman kynnyksettömiä. Tieto palveluista ja mahdollisuuksista, työ nuorten parissa ja turvalliset aikuiset jalkautuvat sinne missä nuoret ovat.