Jokaisella on oikeus turvalliseen ikääntymiseen

Ajankohtaista

Tulevissa kuntavaaleissa valitaan myös meille Kempeleeseen päättäjät, jotka päättävät mm. kunnan palveluista ja niiden määrärahoista. Hyvä ja turvallinen arki on jokaisen oikeus. Ikääntymisen pitää olla meillä Kempeleessä turvallista ja ihmisarvoista.

Meidän vanhuspalveluiden tulee olla riittäviä, saavutettavia ja laadukkaita. Kuntoutus ja kotiin tuotavat palvelut ovat tärkeitä toimintakykyä ylläpitäviä palveluita. Omaishoitajien työ tulee olla paljon nykyistä arvostetumpaa ja paremmin tuettua.

Näissä vaaleissa sinä päätät. Käytä äänioikeuttasi.