Jokainen lapsuus on arvokas lahja

Ajankohtaista

Tulevissa kuntavaaleissa valitaan lasten ja perheiden asioista päättävät valtuutetut. Kempeleläisille perheille turvallinen arki muodostuu esimerkiksi kohtuullisista asumiskuluista, turvallisessa ympäristössä, lähipäiväkodista ja toimivasta liikenteestä.

Päiväkodeissa ja kouluissa on pidettävä ryhmäkoot toimivina ja henkilöstön riittävyyteen on kiinnitettävä huomioita niin, että jokainen kempeleläinen lapsi ja nuori saa parasta mahdollista varhaiskasvatusta ja opetusta. Tiiviimpää tukea ja apua on tarvittaessa saatava niin kasvatuksen ammattilaisilta kuin sosiaali- ja terveyspalveluista nopeasti, saumattomasti ja oikeantasoisesti.